نماد اعتماد فروشگاه اینترنتی

گارانتی محصولات فروشگاه

رفتارشناسی عمومی کاسکو ها

رفتارشناسی عمومی کاسکو ها

رفتارشناسی عمومی کاسکو ها


از نظر عمومي ميتوان كاسكوها را در چند دسته بندي قرار داد:


کاسکوها از حدود سه تا چهار ماهگی، به طور کلی پَر در می آوردند و از وقتی که رنگ چشم آنها زرد می شود، سن آنها از روی رنگ چشم ها و رنگ انتهای پرهای دُم قابل تشخیص نیست. همچنین نمی توان از روی شکل ظاهری کاسکو به نر یا ماده بودن آن پی برد. اگر به آنها نزدیک شویم و حالت حمله یا ترس به خود بگیرند، معلوم می شود که کاسکوها هنوز وحشی اند و با انسان انس نگرفته اند.اگر کاسکویی با نزدیک شدن به آن،حالت مذکور را نشان ندهد و به راحتی نزدیک شدن انسان را تحمل کند و حتی اجازه دهد سرش را نوازش کنید یا به منقارش دست بزنید، معلوم می شود که مرحله وحشی بودن وانس نداشتن با انسان را پشت سر گذاشته است.


اگر دستتان را به یک پای کاسکو نزدیک کنید و فشار ملایمی به آن بدهید و کاسکو ابتدا یک پا و سپس پای دیگرش را روی دست شما گذاشت و به عبارتی روی دست شما آمد، این حالت از لحاظ اهلی بودن پیشرفته تر از حالت قبلی است، البته نبايد انتظار داشت که با اولین برخورد، حتی یک کاسکوی سخن گو، سخنی را بگوید، این انتظار کاملاً بی معني است، حتی کاسکوهایی که توسط صاحب قبلی خود سخن گو شده اند، مدتی طول می کشد تا اولین کلمه را به زبان آورند.

البته کشیدن سوت های یاد گرفته به علت نزدیک بودند تون آنها با تون صداهای طبیعی کاسکو، در اولین روزهای به خانه آوردن یک کاسکوی اهلی و سخن گو عادی است. اما سخن گویی اغلب کاسکوهای سخن گو، زمانی آغاز می شود که به زوایای محیط جدید زندگی و افراد خانواده آشنا شوند. در تمام موارد ذکر شده، بین هر کاسکو با کاسکوی دیگر تفاوت وجود دارد.ممکن است شما یک کاسکوی سخن گو را به خانه بیاورید و به محض برداشتن پوشش اطراف قفس، کلمه یا جمله ای را بر زبان آورد و ممکن است یک هفته طول بکشد تا کاسکو کلمات و جملات آموخته را شروع به تکرار کند. هوش کاسکوها نیز با هم متفاوت است. ممکن است یک کاسکو در تمام عمر طولانیش نتواند تقلید صدای انسان را یاد بگیرد. همچنین ممکن است یک کاسکو پس از به حرف آمدن، در صورت آموزش صحیح روزانه، قادر به یادگیری یک کلمه در روز باشد.


وقتی به کاسکوهای وحشی نزدیک می شوید، عموماً قار می کشند. برخی از آنها بدون این که از جای خود تکان بخورند، قار می کشند، برخی خودشان را به دیواره های قفس می چسبانند و قار می کشند و برخی چنان می ترسند که خودشان را به این طرف و آن طرف قفس می کوبند.اگر شما انگشت خود را به طرف منقار کاسکوی وحشی ببرید، ممکن است گاز دردناکی از شما بگیرد و متعاقباً قار بکشد و ممکن است وحشت زده خودش را به دیواره های قفس بچسباند و قار بکشد یا با پروازهای کوتاه، خودش را به دیواره های قفس بکوبد.اگر شما غذایی را به منقار کاسکو نزدیک کنید، ضمن این که قار خواهد کشید، ممکن است چنان غذایی را با منقار خود با حالت عصبانیت بگیرد و پرتاب کند یا آن را با حالت تهاجمی بگیرد و تکه تکه کند و کف قفس بیندازد و ممکن است آن را بگیرد و در بین انگشتان پای خود قرار دهد و مشغول خوردن آن شود. اما قار کشیدن به میزان کم و بیش یک حالت طبیعی و عمومی برای تمام کاسکوهای وحشی تازه خریداری شده است.وقتی شما به طرف قفس کاسکوی وحشی تازه خریداری شده می روید، ممکن است کاسکو قارکشیدن را شروع کند. شدت قار کشیدن در کاسکوهای وحشی مختلف متفاوت است. جوجه کاسکوها کمتر از کاسکوهای مُسن قار می کشند. موضوع قار کشیدن کاسکوی وحشی در هنگام نزدیک شدن به آن برای رام کردن، تغذیه، تعویض آب آبخوری و غیره، امری طبیعی است، زیرا این پرنده در حالت وحشی صید شده و هیچ انس و الفتی با انسان ندارد. برخی از کاسکوها و جوجه کاسکوهای وحشی به صورت غیر عادی قار می کشند و صاحبان آنها مدعی هستند که علی رغم گذشت بیش از 6 ماه، هنوز به محض نزدیک شدنشان به قفس قار می کشند. با توجه به این که طول مدت معمولی اهلی شدن کاسکوها 3 تا 4 ماه است و پس از حدود 2 ماه که از نگهداری آنها می گذرد، معمولاً قار کشیدن آنها تمام می شود، کاسکوهایی که با گذشت بیش از این مدت هنوز به شدت و به طور غیر عادی قار می کشند، احتمالا مبتلا به «بیماری ترس» شده اند .


علت بروز بیماری ترس در کاسکوها، شیوه های خشنی است که در هنگام صید و حمل و نقل نسبت به آنها انجام شده یا احتمالاً مواجه شدن با یک پدیدۀ ترسناک که در ذهنشان باقی مانده و ممکن است علاج آن نياز به گذر زمان زيادي داشته باشد. کاسکوها ممکن است پس از مدت ها قدری به صاحب خودشان عادت کنند، اما ممکن است تا مدتی نامعلوم با نزدیک شدن هر فرد دیگر به آنها به شدت بترسند و قار بکشند. به احتمال بسیار قوی هم قفس کردن چنین کاسکوها با کاسکوهایی دیگر و ترجیحاً با یک کاسکو از جنس مخالف می تواند روی اصلاح ترس آنها تأثیر بگذارد.برخی از کاسکوها که به شدت عادت به قار کشیدن دارند، ممکن است در اوایل نگهداری به جای لذت دادن به شما، قدری باعث ناراحتی شوند. بنابراین وقتی یک کاسکوی وحشی را می خرید، از قبل باید با چنین رفتارها و عادات و احتمالاً «بيماري ترس » کاسکو آشنا باشید و هرگز تصور نکنید که با رفتارهاي خشنونت آميز ميتوانيد کاسکو را زودتر رام کنید.کاسکو ممکن است تا 90 سال عمر کند. بنابراین در تربیت کاسکو عجله نکنید. اگر مايليد تا از یک کاسکوی وحشی یک کاسکوی اهلی، سخن گو و سرگرم کننده بسازید، هیچ راهی ندارید جز آن که با صبر و حوصله، چند ماه با آن مدارا کنید تا ابتدا اهلی شود و به شما اعتماد کند و سپس بتوانید مراحل تربیتی و آموزش سخن گویی به آن را شروع کنید.کاسکوی وحشی هیچ عادت و علاقه ای ندارد که شماه به قفس آن نزدیک شوید. وقتی شما به قفس کاسکوی وحشی تازه خریداری شده نزدیک می شوید، چون الفتی با شما ندارد و از شما می ترسد، قار می کشد و احتمالاً خودش را به دیواره های قفس می کوبد. در طبیعت هر حیوانی که به حیوان دیگر نزدیک می شود، قصدی کمتر از دور ساختن آن از محیط تحت سیطره خود ندارد. بنابراین حتی برای پُر کردن غذاخوری و آب خوری یا نظافت قفس کاسکوی وحشی، باید منتظر به هیجان درآمدن و قار کشیدن آن باشید. حال هر قدر شما با احتیاط و مهربانی بیشتری عمل کنید، کاسکو کمتر می ترسد و کمتر اذیت می شود.وقتی کاسکوی وحشی توسط صاحبش رام شد، نزدیک شدن افراد دیگر به آن مشکلی است را ایجاد نمی کند، البته مشروط به این که افراد دیگر نیز مراعات حال آن را بکنند و رفتارهای خشنی با کاسکو نداشته باشند. کاسکويی که اهلی شده باشد و با افراد خانواده آشنا شده باشد، دیگر قار نمی کشد، حالت حمله یا دفاع به خود نمی گیرد و در هنگام تعویض محتوای غذاخوری و آبخوری توسط افراد مختلف خانواده به هیجان درنمی آید. از این پس که حدود 3 تا 4 ماه طول می کشد، مرحله تربیت آن برای یادگیری کلمات و جملات و حرکات مورد علاقه شما شروع می شود.


خلق و خوی کاسکوها از مرحله جوجگی تا بلوغ و پس از آن متفاوت است و هر کاسکو ویژگی های اخلاقی خاص خود را دارد. البته چون هر تربيت كننده کاسکويي، قاعدتاً فقط باید از یک کاسکو در منزل نگهداری کند، به تدریج به اخلاق خاص کاسکوی خود پی می برد و برای تربیت صحیح آن، ترجیح می دهد که هرگونه رفتار خود را با خلق و خوی کاسکوی خود تطابق دهد.رفتارشناسی کاسکوها، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که هر پرورش دهنده کاسکو باید به آن واقف باشد تا بتواند در هر مرحله از زندگی کاسکو، مطابق رفتار غریزی آن به پرورش و تربیت کاسکو اقدام کند.


رفتارهای کاسکوها؛ یعنی حرکات، صداها و اطوارهایی که آنها در حالت تنهایی یا نزدیک شدن شما به قفس آنها یا دیگر حالات از خود بروز می دهند. در این مورد هم در بين کاسکوهای مختلف، تفاوت های زیادی وجود دارد. برخی از آنها بدون آموزش، حرکات خاص و لذت بخشی را نشان می دهند و برخی را برای انجام یک رفتار خاص باید آموزش داد. اما باید بدانید که در انجام رفتارهای مورد علاقه شما، آموزش صحیح کاسکو مهم ترین اقدام است. کاسکو وقتی از مرحله اهلی شدن گذشت، تربیت پذیر می شود و رفتارهای آن نیز توسط شما قابل تغییر و اصلاح می شود.


بهتر است بدانيد کاسکوهای وحشی، علاوه بر آن که به تازگی از محیط طبیعی و همنوعان خود جدا شده اند، برای وارد شدن به کشورهای وارد کننده، گاه تا یک ماه مجبورند شرایط تنش زای صیدشدن، انتظار در قفس های دسته جمعی، حمل و نقل، انتظار در کشورهای واسطه، حمل و نقل مجدد به کشور مقصد، انتظار در یکی از شهرهای کشور مقصد برای توزیع یا انتقال به یک شهر اصلی یا دیگر شهرها، ورود به پرنده فروشی های اصلی، انتقال به پرنده فروشی های جزیی در شهرستان ها، ورود به پرنده فروشی های جزء و انتظار در محیط ناخوشایند پرنده فروشی و سرانجام انتقال به خانه خریدار را تحمل کنند. بدیهی است کاسکوهایی که در جعبه یا قفسی کوچک از آفریقا تا کشور واسطه و سپس تا کشور ما حمل می شوند، در هر جعبه تعدادی از آنها ممکن است تلف شوند. کاسکوهای وارداتی در هر سن، اولاً وحشی هستند و ثانیاً تا زمانی که به خانه ای وارد نشوند و چند ماه پس از آن، حالت وحشی خود را حفظ می کنند.کاسکوهای وحشی، حتی وقتی توسط علاقه مندان آنها خریداری می شوند و به خانه ها وارد می شوند، بر حسب میزان رسیدگی به آنها به نوع رفتارهایی که با آنها می شود، مدت سه تا چهار ماه یا بیشتر طول می کشد تا از حالت وحشی درآیند و اهلی شوند. در این مدت، به محض نزدیک شدن هر کسی به قفس، کاسکو قار میزند. برخی از آنها زودتر و برخی دیرتر با صاحب خود و محیط جدید زندگی عادت می کنند. طی مدتی که کاسکوها دوره اهلی شدن در خانه ها را می گذرانند، علی رغم تلاش صاحب آنها برای رسیدگی به تغذیه و نظافت آنها، این پرنده تا حدود یکی دو ماه، هر وقت کسی به آن نزدیک می شود، قار می کشد و زمانی آرام می گیرد که شخص از قفس دور می شود.اگر کاسکوی وحشی توسط یک فرد بی حوصله خریداری شود و به خانه آورده شود، مدت اهلی شدن آن طولانی می شود. چون این پرنده وحشی است و به زندگی در غیر از محیط طبیعت و به همراه والدین و همنوعانش عادت ندارد و لازم است صاحب کاسکوی وحشی از قبل رفتارهای وحشی آن را بداند و پذیرفته باشد که رفتارهای ناشی از ترس کاسکو را تحمل کند و به تدریج آن را اهلی کند تا متعاقب اهلی شدن کاسکو، مرحله تربیت و آموزش سخن گویی را برای آن شروع کند.هرچه زمان بگذرد و شما با کاسکوی وحشی خوشرفتاری بیشتری کنید، ترس کاسکو از شما زودتر از بين مي رود و به تدریج سر و صدایش کمتر شده و سرانجام شما را به عنوان دوست خود می پذیرد. در مرحله اهلی کردن، اگر می خواهید کاسکو زودتر به شما عادت کند، باید زمان بیشتری را روبه روی قفس در جایی که کاسکو قار نکشد، بنشينيد. کاسکوی هرچه بیشتر شما را ببیند، زودتر با چهره شما به عنوان یک دوست و پرستار آشنا می شود و هرچه شما را کمتر ببیند، دیرتر با شما آشنا شده و دیرتر اهلی می شود.در روزهای اول، وقتی شما آب و غذا و نظافت کاسکوی وحشی را تأمین کردید، دقایقی را در یک متری قفس کاسکو بشینید و کلماتی را بگویید یا سوت های زیبایی بزنید تا کاسکو به صداها و سوت های شما عادت کند. وقتی می خواهید غذا یا آب کاسکو را تعویض کنید، به آرامی کلماتی را به زبان بیاورید یا سوت های ملایمی بزنید. توجه داشته باشید که کاسکو انواع سوت ها و آوازهای پرندگان را به دلیل نزدیک بودن با زبان طبیعی خودش زودتر یاد می گیرد و سخن انسان را از وقتی یاد می گیرد که اولاً اهلی شده باشد، ثانیاً قدرت تقلید صدای انسان را داشته باشد. در مرحله اهلی کردن، توصیه می شود عجله نکنید، رفتار خشن با کاسکو نداشته باشید و همواره با آن مهربان باشید تا این مرحله هرچه زودتر تمام شود. فراموش نکنید که اگر در مقابل رفتارهای وحشیانه و ناشی از ترس کاسکو، شما هم عصبانی شوید و با کاسکو رفتار خشونت آميز داشته باشيد، ممکن است کاسکو خودش را به دیواره های قفس بکوبد و به خود آسيب برساند. کافیست در مورد یک کاسکوی وحشی، حدود دو ماه تحمل داشته باشید تا دیگر قار نکشد و حدود دو ماه دیگر هم تحمل کنید تا آرام شود و به مرحله تربیت پذیری برسد.


لطفا پرسش ها و نظرات خود را در کادر زیر بنویسید
درج نظر

ارسال نظر

* نام:
* ایمیل: (منتشر نمی شود)
   وب سایت: لطفا آدرس سایت خود را وارد کنید با http://)
* نظر:
کد را وارد نمائید