نمونه هایی از تصاوير و رنگهای حلقه های نانو پليمری

جهت مشاهده تصوير در اندازه بزرگتر بر روي آن كليك كنيد

لیست رنگهای حلقه های نانوپلیمری

لطفا در هنگام ثبت سفارش حلقه قناري يا كبوتر از بخش فروشگاه سايت ، رنگ مورد نظر خود را از ليست زير انتخاب كرده و در كادر توضيحات فرم سفارش ، كد رنگ انتخاب خود را كه در زير هر رنگ نوشته شده ثبت نماييد تا در هنگام تهيه حلقه مورد نظر شما ، اشتباهي در انتخاب رنگ سفارش داده شده رخ ندهد.

 تعدادي از تصاوير نمونه حلقه هاي توليد شده در رنگها و طرح هاي مختلف و متنوع


جهت مشاهده تصوير در اندازه بزرگتر بر روي آن كليك كنيد

 نمونه حلقه هاي نانوپليمري قناري (توليد شده به سفارش خريدار)

حلقه نانوپليمري قناري حلقه نانوپليمري قناري حلقه نانوپليمري قناري

 حلقه نانوپليمري قناري حلقه نانوپليمري قناري حلقه نانوپليمري قناري

 حلقه نانوپليمري قناري حلقه نانوپليمري قناري حلقه نانوپليمري قناري

حلقه نانوپليمري قناري

 نمونه حلقه هاي نانوپليمري كبوتر (توليد شده به سفارش خريدار)

حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر

حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر

حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر

   نمونه هایی از حلقه های نانوپلیمری داخل پای پرنده:

حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری

حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری

حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری

حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری