نظرتان را بنویسید

انگشتی قایقی کلاغی انگشتی قایقی کلاغی

انگشتی قایقی کلاغی کیفیت عالی تک رنگ جهت استفاده در زمانی که میخواهید مقدار کمی از دان یا غذا در قفس پرنده قرار دهید قابل نصب به میله های قفس

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما