نظرتان را بنویسید

کاسه سفید کاسه سفید

کاسه سفید قابل استفاده به عنوان ظرف دان و غذای پرنده کیفیت عالی در رنگهای مختلف شستشوی آسان کاسه جهت قرار دادن در کف قفس  قابل استفاده برای پرنده هایی با جثه کوچک مانند فنچ ، قناری ، مرغ عشق ، سهره و مانند آنها

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما