نظرتان را بنویسید

آبخوری دارویی 80 سی سی رنگی آبخوری دارویی 80 سی سی رنگی

آبخوری دارویی 80 سی سی آبخوری دارویی پرنده مناسب برای زمانی که میخواهید از داروهای محلول در آب برای پرنده استفاده کنید محافظت از داروی داخل آب در برابر نور شستشوی راحت آبخوری مناسب برای پرنده های کوچک جثه مانند قناری ، فنچ، مرغ عشق ، سهره و پرنده های هم جثه

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما