نظرتان را بنویسید

آشیانه معمولی قناری آشیانه معمولی قناری

آشیانه معمولی قناری آشیانه معمولی قناری  ویژه پرندگان با جثه کوچک مانند فنچ ، سهره ، قناری و امثال آنها در چند رنگ مختلف سایز 15*12 سانتیمتر نظافت آسان لانه قناری

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما