نظرتان را بنویسید

آبخوری دو لبه آبخوری دو لبه

آبخوری دو لبه پرنده آبخوری دولبه پرنده داراي 2 شيار آبخوری در دو طرف ويژه سالن های پرورش پرندگان قابل استفاده برای پرندگان با جثه متوسط و بزرگ گنجايش 2 ليتر آب 2 تکه شستشوی آسان

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما