نظرتان را بنویسید

مكمل تقويت كننده رشد پر قناری مكمل تقويت كننده رشد پر قناری

مكمل تقويت كننده رشد پر قناری مكمل تقويت كننده رشد پر قناری داراي انرژي مورد نياز پرنده جهت رُشد بهتر پرها که به صورت پودر غذایی می باشد داراي ویتامینهای گروه B مورد نياز روزانه پرنده شامل مواد معدنی تقویت کننده پَر سازي و رُشد پَرها ( سدیم ، پتاسیم ، کلسیم ، فسفر ، فيبر) به ويژه در جوجه ها و دوران پس از پَرريزي قناری

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما