نظرتان را بنویسید

مكمل تقويت كننده و رشد پر کبوتر مكمل تقويت كننده و رشد پر کبوتر

مكمل تقويت كننده رُشد پر کبوتر مكمل تقويت كننده رشد پر کبوتر داراي انرژي مورد نياز پرنده جهت رُشد بهتر پرها که به صورت پودر غذایی می باشد داراي ویتامینهای گروه B مورد نياز روزانه پرنده شامل مواد معدنی تقویت کننده پَر سازي و رُشد پَرها ( سدیم ، پتاسیم ، کلسیم ، فسفر ، فيبر) به ويژه در جوجه ها و دوران پس از پَرريزي کبوتر  

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما