نظرتان را بنویسید

نی پلاستیکی رنگی یکطرفه - سایز بزرگ نی پلاستیکی رنگی یکطرفه - سایز بزرگ

نی پلاستیکی رنگی یکطرفه - سایز بزرگ نی پلاستیکی رنگی یکطرفه ویژه پرنده هایی با جثه کوچک مانند فنچ ، سهره ، قناری و مرغ عشق جنس پلاستیک کیفیت خوب دارای رنگهای متنوع قابل نصب از بیرون قفس طول 30 سانتیمتر قطر 1 سانتیمتر قابلیت خم شدن و پیچش نی بدون شکستگی

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما