نظرتان را بنویسید

تله قفس تکی تله قفس تکی

تله قفس تکی تله قفس تکی سهره دارای گیره اتصال به قفس تله مخصوص سهره و پرندگان با جثه کوچک

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما