نظرتان را بنویسید

تاب کوچک پرنده تاب کوچک پرنده

تاب کوچک پرنده تاب کوچک پرنده مخصوص پرنده هایی با جثه کوچک مانند قناری، فنچ ، مرغ عشق ، سهره ، طوطی کوتوله در رنگهای متنوع دارای قلاب نصب از سقف قفس توجه: لطفا رنگ مورد نظر خود را از لیست رنگها (در زیر) انتخاب کنید. در غیر اینصورت ترکیبی از رنگها ارسال خواهد شد

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما