نظرتان را بنویسید

دانخوری کریستال شفاف دانخوری کریستال شفاف

دانخوری کریستال شفاف پرنده دانخوری کریستال شفاف ویژه پرندگان با جثه کوچک مانند فنچ ، سهره ، قناری و مرغ عشق کیفیت خوب قابل نصب به میله های قفس

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما