نظرتان را بنویسید

آبخوری مینی آبخوری مینی

آبخوری مینی پرنده آبخوری مینی پرنده با ظرفیت 1 لیتر 2 تکه با قابلیت قفل شدن قابل آویزان کردن آبخوری از سقف مخصوص کبوتر و پرنده های بزرگتر قابل استفاده در قفس و سالن پرورش کیفیت خوب شستشو و نظافت آسان آبخوری

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما