نظرتان را بنویسید

نیم گرد کوچک نیم گرد کوچک

نیم گرد کوچک از نیم گرد کوچک قفس پرنده برای قرار دادن مقدار کم از دان و غذا در قفس پرنده استفاده می شود نیمگرد کوچک را میتوان بوسیله گیره هایی که در قسمت پشت آن قرار دارد داخل قفس و به میله ها آویزان کرد

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما