نظرتان را بنویسید

آبخوری 6 لیتری پرنده آبخوری 6 لیتری پرنده

آبخوری 6 لیتری آبخوری 6 لیتری پرنده ویژه پرندگان زینتی 2 تکه با قابلیت قفل شدن تکه ها ويژه سالن هاي پرورش پرندگان قابل آویزان شدن از سقف گنجايش 6 ليتر آب

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما