نظرتان را بنویسید

چهارگوش سفید چهارگوش سفید

چهارگوش سفید پرنده چهارگوش سفید بعنوان ظرف دان و غذای پرنده استفاده می شود قابل نصب به میله های قفس کیفیت عالی فقط در رنگ سفید می باشد

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما