نظرتان را بنویسید

سر سرنگ تغذیه سر سرنگ تغذیه

سر سرنگ تغذیه مخصوص تغذیه دستی جوجه پرنده در چند سایز مختلف لطفا سایز سر سرنگ مورد نظر را از لیست سایز (در قسمت زیر) انتخاب کنید. در غیر اینصورت ممکن است سایز اشتباه برای شما ارسال شود

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما