نظرتان را بنویسید

اسپری ضد عفونی کننده نانوبیو ساید اسپری ضد عفونی کننده نانوبیو ساید

اسپری ضد عفونی کننده نانوبیو ساید اسپری ضد عفونی کننده نانوبیو ساید ،ضد باکتری ، ویروس و قارچ ضد کنه ، شپشک و حشرات موذی فاقد سمیت سلولی و حساسیت جلدی فاقد سمیت استنشاقی ، خوراکی و نداشتن بوی نامطبوع و تند نداشتن اثر خورندگی بر روی وسایل فلزی ، پلاستیکی و شیشه

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما