نظرتان را بنویسید

دانخوری تکی بیرون قفس کبوتر دانخوری تکی بیرون قفس کبوتر

دانخوری تکی بیرون قفس کبوتر دانخوری تکی بیرون قفس ویژه کبوتر و انواع طوطی سانان کیفیت خوب قابلیت نصب در بیرون قفس امکان نظافت و تعویض دان از دریچه بالا در چند رنگ مختلف کاهش اتلاف دان توسط پرنده

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما