نظرتان را بنویسید

دانخوری مکانیزه بیرون قفس دانخوری مکانیزه بیرون قفس

دانخوری مکانیزه بیرون قفس پرنده دانخوری مکانیزه بیرون قفس پرنده با قابلیت نصب در بیرون یا داخل قفس جلوگیری از اتلاف دان توسط پرنده طراحی مکانیزه قابلیت جداسازی قطعات دانخوری سهولت در نظافت دانخوری جلوگیری از تماس فضله های پرنده با دان دارای محفظه ی جمع کننده پوسته دان قابل استفاده برای پرنده هایی با جثه کوچک مانند قناری، فنچ، مرغ عشق، سهره

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما