نظرتان را بنویسید

پوشال بستر جوندگان و طوطی سانان پوشال بستر جوندگان و طوطی سانان

پوشال بستر جوندگان و طوطی سانان پوشال زیر پای جوندگان (همستر ، خوکچه و خرگوش قابل استفاده برای کف آشیانه و قفس انواع طوطی سانان مانند مرغ عشق ، کوتوله ، عروس هلندی و انواع طوطی برای بستر سازی و راحتی انواع جوندگان و طوطی سانان استفاده میشود بسته یک کیلویی

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما