نظرتان را بنویسید

سرلاک  طوطی سانان چکاوک سرلاک طوطی سانان چکاوک

سرلاک  طوطی سانان چکاوک سرلاک مخصوص انواع طوطی سانان جهت تغذیه دستی و رشد جوجه ها ترکیبی از مواد غذایی با ارزش بالا پیشگیری کننده از بروز بیماریهای ناشی از سوء تغذیه در جوجه فاقد مواد شیمیایی و نگهدارنده ها دارای آنزیم هضم گیاهی تهیه شده 100% از مواد گیاهی توجه: همواره قبل از استفاده هر نوع سرلاک برای تمامی جوجه ها ، مقداری از آن را فقط بر روی یک جوجه آزمایش کنید تا از همخوانی و میل و اشتیاق جوجه با آن مطمئن شوید ، سپس برای تمامی جوجه ها استفاده نمایید

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما