نظرتان را بنویسید

سرنگ تغذیه 5 سی سی سرنگ تغذیه 5 سی سی

سرنگ تغذیه 5 سی سی سرنگ تغذیه پرنده دارای شلنگ مخصوص تغذیه راحت بلع راحت سرلاک توسط پرنده از سرنگ قابلیت شستشوی سرنگ قابلیت تعویض شلنگ در صورت نیاز قابل استفاده برای تمامی جوجه های پرنده در سنین مختلف رشد

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما