نظرتان را بنویسید

نی کلیدی 45 سانتی نی کلیدی 45 سانتی

نی کلیدی 45 سانتی نی کلیدی 45 سانتی مخصوص قفس پرندگان با جثه کوچک مانند فنچ ، سهره ، قناری و مرغ عشق نی نشیمنگاه داخل قفس پرنده جنس پلاستیک مقاوم کیفیت خوب دارای رنگهای متنوع نی یکطرفه با قابلیت نصب از بیرون قفس مخصوص پرندگان با جثه کوچک مانند فنچ، سهره، قناری، مرغ عشق و مانند آنها طول 45 سانتیمتر

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما