نظرتان را بنویسید

تاب کوچک مهره دار سیمی تاب کوچک مهره دار سیمی

تاب کوچک مهره دار سیمی تاب کوچک مهره دار سیمی ویژه بازی طوطی سانان قابل استفاده و آویزان نمودن در قفس پرنده استحکام و مقاومت خوب بدون مواد رنگی مضر قابل استفاده برای انواع فنچ ، سهره ، قناری ، مرغ عشق ، طوطی برزیلی ، عروس هلندی

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما