نظرتان را بنویسید

آبخوری مدرج 50 سی سی آبخوری مدرج 50 سی سی

آبخوری مدرج 50 سی سی آبخوری مدرج 50 سی سی دارویی حجم 50 سی سی دارای بدنه مدرج تا 50 سی سی قابل نصب به دیواره قفس بدون نیاز به گیره نصب کیفیت خوب ویژه پرندگان کوچک مانند فنچ، قناری ، سهره و مرغ عشق قابل استفاده برای زمانی که لازم است در آب پرنده از دارو استفاده شود

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما