نظرتان را بنویسید

تاب کوچک مهره دار تاب کوچک مهره دار

 تاب کوچک مهره دار ویژه بازی طوطی سانان و پرندگان کوچک جثه مانند فنچ ، قناری ، مرغ عشق و طوطی برزیلی قابل استفاده و آویزان نمودن در قفس پرنده استحکام و مقاومت خوب بدون مواد رنگی مضر

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما