نظرتان را بنویسید

قفس کد 130 قفس کد 130

قفس پرندگان با جثه کوچک مانند فنچ ، سهره ، قناری ، مرغ عشق ، بلبل و مانند آنها قابلیت تاشونده قفس در رنگهای متنوع دارای قاب و سینی کف قفس ، ظرف دان و آب ، چوب قفس کیفیت خوب توجه: معیار انتخاب رنگ فقط بر اساس رنگ سقف قفس می باشد

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما