نظرتان را بنویسید

حلقه پلاستیکی مرغ عشق حلقه پلاستیکی مرغ عشق

حلقه پلاستیکی مخصوص مرغ عشق  جنس پلاستیک نرم بدون شماره و علامت بر روی حلقه در چندین رنگ مختلف هر بسته شامل 50 عدد حلقه می باشد توجه: این حلقه در هفته اول تولد جوجه باید داخل پای آن شود و برای پرنده بالغ قابل استفاده نمی باشد

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما