نظرتان را بنویسید

حلقه پلاستیکی طوطی برزیلی حلقه پلاستیکی طوطی برزیلی

حلقه پلاستیکی مخصوص طوطی برزیلی جنس پلاستیک نرم بدون شماره و علامت بر روی حلقه در چندین رنگ مختلف هر بسته شامل 50 عدد حلقه پلاستیکی می باشد توجه: این حلقه در هفته اول تولد جوجه باید داخل پا شود و برای پرنده بالغ قابل استفاده نیست

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما