نظرتان را بنویسید

آشیانه عروس هلندی - جاوا آشیانه عروس هلندی - جاوا

آشیانه عروس هلندی - جاوا آشیانه عروس هلندی - جاوا با کیفیت عالی مخصوص عروس هلندی ، طوطی برزیلی و مرغ عشق و پرندگان هم جثه با آنها قابلیت بازشو تمامی قطعات و نصب آسان قابل نصب در داخل قفس شستشو و نظافت آسان لانه دارای منافذ عبور هوا در لانه

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما