نظرتان را بنویسید

تاب بازی کنفی - سایز کوچک تاب بازی کنفی - سایز کوچک

تاب بازی کنفی - سایز کوچک تاب بازی کنفی ویژه پرندگان با جثه کوچک مانند فنچ ، سهره ، قناری ، مرغ عشق و طوطی برزیلی تاب بازی کنفی قابل نصب و آویزان نمودن از سقف قفس بافته شده از کناف نرم بدون آسیب وارد شدن به پای پرنده در دراز مدت بسیار سبک و مناسب برای بازی پرنده داخل قفس در چند رنگ متنوع لطفا رنگ مورد نظرتان را از لیست رنگها در زیر انتخاب کنید

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما