نظرتان را بنویسید

تاب بازی کنفی - سایز بزرگ تاب بازی کنفی - سایز بزرگ

تاب بازی کنفی - سایز بزرگ تاب بازی کنفی - سایز بزرگ ویژه پرندگانی مانند فنچ ، سهره ، قناری ، مرغ عشق ، طوطی برزیلی و عروس هلندی تاب بازی کنفی ویژه بازی و سرگرمی پرنده در قفس بافته شده از کناف نرم بدون آسیب وارد شدن به پای پرنده در دراز مدت دارای چوب نشیمنگاه پرنده قابل نصب و آویزان شدن از سقف قفس

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما