نظرتان را بنویسید

دانخوری لبه دار کریستال دانخوری لبه دار کریستال

دانخوری لبه دار کریستال ویژه پرندگان زینتی قابل استفاده داخل قفس ویژه پرندگان با جثه کوچک و متوسط قابل استفاده برای فنچ ، سهره ، قناری ، مرغ عشق ، طوطی برزیلی ، عروس هلندی ، طوطی و کاسکو و پرندگان هم جثه دارای بدنه کریستال و شفاف نظافت و شستشوی آسان دانخوری بدنه مقاوم

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما