نظرتان را بنویسید

چوب شیاری - سایز بزرگ چوب شیاری - سایز بزرگ

چوب شیاری - سایز بزرگ چوب شیاری قفس مخصوص قفس پرندگان با جثه کوچک مانند فنچ ، سهره ، قناری و مرغ عشق طول 34 سانتیمتر قطر 1 سانتیمتر سطح گرد و استوانه ای کیفیت خوب 

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما