نظرتان را بنویسید

چوب شیاری - سایز متوسط چوب شیاری - سایز متوسط

چوب شیاری - سایز متوسط چوب شیاری قفس ویژه پرندگان با جثه کوچک مانند فنچ ، سهره ، قناری ، مرغ عشق طول 30 سانتیمتر قطر 1 سانتیمتر سطح گرد و استوانه ای کیفیت خوب

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما