نظرتان را بنویسید

تله قفس دوبل تله قفس دوبل

تله قفس دوبل تله قفس دوبل سهره ویژه پرنده های کوچک مانند سهره ، بلبل و پرندگان هم جثه با آنها دارای دو تله در دو طرف قفس دارای یک قفس در میان دو تله جهت قرار دادن پرنده

امتیاز شما

* این محصول را ارزیابی کنید:

بررسی شما