عمل حلقه گذاري در پرندگان بايد پس از تولد و بين روزهاي سوم تا هفتم انجام شود. با توجه به رشد سريع جوجه ها ممكن است پس از يك هفته از تولد ، وارد كردن حلقه در پاي جوجه مشكل باشد.

جهت مشاهده تصاوير در اندازه بزرگتر بر روي تصوير مورد نظر كليك كنيد

حلقه گذاري در جوجه قناري:

حلقه گذاري در قناري   حلقه گذاري در قناري   حلقه گذاري در قناري

حلقه گذاري در قناري   حلقه گذاري در قناري   حلقه گذاري در قناري

حلقه گذاري در قناري  

حلقه گذاري در جوجه كبوتر:

حلقه گذاري در كبوتر   حلقه گذاري در كبوتر   حلقه گذاري در كبوتر

حلقه گذاري در كبوتر   حلقه گذاري در كبوتر   حلقه گذاري در كبوتر

حلقه گذاري در كبوتر

 

مشاهده فيلم آموزشی حلقه گذاری پای جوجه قناری

حلقه گذاری در قناری

مشاهده فيلم آموزشی حلقه گذاری پای جوجه كبوتر

 

حلقه گذاری در کبوتر

جهت سفارش حلقه برای قناری و کبوتر ، اینجا کلیک کنید

محصول برای مقایسه اضافه شد