ارسال و حمل و نقل سفارشات

  1.  تمامی سفارشات پس از واریز مبلغ کامل سفارش (طبق فاکتور) ارسال خواهند شد
  2. انتخاب روش ارسال كالا بر عهده ي خريدار مي باشد و خريدار موظف است از يكي از روشهاي ذكر شده در فرم سفارش كالا در موقع ثبت سفارش استفاده نمايد. چنانچه فروشگاه پارسي پت تشخيص دهد كه سفارشات خريدار قابل ارسال با روش انتخابي او نمي باشد ، در اين مورد فروشگاه مختار است بهترين روش ارسال سفارش را براي خريدار تعيين و تغيير دهد. بدیهی است این مورد با خریدار هماهنگ خواهد شد
  3. با توجه به اين كه اداره پست جهت ارسال كالاها ، ضوابط و مقررات خاص خود را دارد ، ممکن است امكان ارسال برخي از كالاهاي فروشگاه پارسي پت با روش پستي نباشد که میتواند به دلیل وزن زیاد کالاهای سفارش داده شده (توسط خریدار) و یا شکل و فرم کالا ( که برابر استاندارهای اداره پست نباشد) و یا هزینه پستی زیاد (بیشتر از حد نصاب در نظر گرفته شده با توجه به میزان مبلغ خرید شخص از فروشگاه)  باشد ، بنابراين در این موارد با خریدار جهت تعیین روش ارسال دیگر ، هماهنگی خواهد شد و در صورت عدم توافق خریدار تمامی مبلغ پرداخت شده به او مسترد میگردد
  4. در صورت انتخاب روش ارسال با اتوبوس مسافربری، سفارش خريدار توسط اتوبوس مسافربري به ترمينال مسافربري شهر مقصد (شهر خريدار كالا كه در حين ثبت نام در سايت پارسي پت آن را انتخاب و ذكر كرده است) ارسال ميگردد و خريدار موظف است در اسرع وقت با مراجعه به ترمينال مقصد (شهر خود ) سفارش خود را از دفتر تعاوني مربوطه تحويل بگیرد. بدیهی است در صورت تعلل در مراجعه به دفتر تعاونی و یا در صورت برگشت شدن کالا به دلیل عدم مراجعه ی خریدار ، پرداخت هرگونه وجه اضافی جهت ارسال دوباره سفارش و یا پرداخت تمامی هزینه های برگشت کالا بر عهده خریدار می باشد
  5. در صورتی که امکان ارسال کالا با اتوبوس مسافربری یا باربری به آدرس تعیین شده توسط خریدار نباشد (به دلیل عدم وجود مسیر مستقیم اتوبوس یا باربری)  و یا هزینه ارسال با اتوبوس به آدرس خریدار ، بیشتر از حد نصاب در نظر گرفته شده با توجه به میزان مبلغ خرید شخص از فروشگاه باشد و امکان ارسال آن توسط دیگر روش های ارسال و حمل تعریف و تعیین شده در فروشگاه نباشد ، تمامی مبلغ پرداخت شده توسط خریدار ، به او مسترد میگردد
محصول برای مقایسه اضافه شد