مکمل غذایی تقویتی چکاوک

 • قابل استفاده برای تمامی پرندگان زینتی
 • قابل استفاده در تمامی طول سال

مقدار مصرف:

 • برای پرندگان با جثه کوچک مانند فنچ ، سهره ، قناری و مرغ عشق و سایر پرندگان هم جثه با آنها ، به مقدار نصف قاشق چایخوری برای هر جفت
 • برای پرندگان با جثه بزرگتر مانند انواع طوطی سانان (طوطی برزیلی ، عروس هلندی ، طوطی سبز ، کاسکو و ...) و کبوتر و سایر پرندگان هم جثه با آنها ، به مقدار یک قاشق چایخوری برای هر پرنده

روش استفاده:

 • به صورت مخلوط با غذا ، پودر سوخاری ، تخم مرغ رنده شده ، سیب یا هویج رنده شده در اختیار پرنده قرار داده شود

مکمل تقویت کننده نطفه (قناری ، مرغ عشق ، کبوتر) چکاوک

 • قابل استفاده برای قناری ، مرغ عشق و کبوتر
 • قابل استفاده در دوران تولید مثل و آماده سازی پرنده برای دوران تولید مثل

مقدار مصرف:

 • برای قناری و مرغ عشق ، به مقدار نصف قاشق چایخوری برای هر جفت
 • برای کبوتر ، به مقدار یک قاشق چایخوری برای هر کبوتر

روش استفاده:

 • به صورت مخلوط با غذا ، پودر سوخاری ، تخم مرغ رنده شده ، سیب یا هویج رنده شده در اختیار پرنده قرار داده شود
 • در کبوتر میتوان به صورت دستی و یا به روش تغذیه سرلاکی نیز به پرنده داده شود

مکمل تقویت مگامکس چکاوک

 • قابل استفاده برای قناری ، مرغ عشق فنچ و سهره و سایر پرندگان هم جثه با آنها (جوجگی و بلوغ)
 • قابل استفاده در طول سال به منظور تقویت پرنده و تامین نیازهای بدنی پرنده به ویتامین و مواد معدنی

مقدار مصرف:

 • به مقدار نصف قاشق چایخوری برای هر جفت

روش استفاده:

 • به صورت مخلوط با غذا ، پودر سوخاری ، تخم مرغ رنده شده ، سیب یا هویج رنده شده در اختیار پرنده قرار داده شود
 • میتوان به صورت تغذیه دستی و سرلاکی نیز به پرنده داده شود

قطره تقویتی گیاهی چکاوک

 • قابل استفاده برای قناری ، مرغ عشق فنچ ، سهره ،کبوتر و انواع طوطی سانان (جوجگی و بلوغ)
 • قابل استفاده در طول سال به منظور تقویت پرنده و تامین نیازهای بدنی پرنده به ویتامین و مواد معدنی
 • قابل استفاده در دوران تولید مثل پرنده به منظور ایجاد مستی و تقویت نطفه

مقدار مصرف:

 • به منظور تقویت عمومی پرنده ، 2 بار در هفته استفاده شود
 • به منظور تقویت نطفه و ایجاد مستی در پرنده از قبل از جفت اندازی و در طول زمان جفت گیری ، هر روز به پرنده داده شود

روش استفاده:

 • برای پرنده هایی با جثه کوچک مانند فنچ ، سهره ، قناری ، مرغ عشق و پرندگان هم جثه با آنها ، 5 قطره در 100 سی سی آب
 • برای پرنده هایی با جثه بزرگتر مانند کبوتر و انواع طوطی سانان ، 10 قطره در 200 سی سی آب
 • پس از 12 ساعت لازم است آب حاوی قطره تعویض شود
 • همراه با این مکمل از سایر مکملها استفاده و یا ترکیب نشود

سرلاک گیاهی چکاوک

 • قابل استفاده برای قناری ،کبوتر و انواع طوطی سانان (جوجگی و بلوغ)
 • مخصوص تغذیه دستی و سرلاکی جوجه
 • قابل استفاده به منظور تقویت پرنده در زمان جوجگی و بلوغ

مقدار مصرف:

 • طبق دستور موجود بر روی بسته سرلاک انجام شود

روش استفاده:

 • ترکیب با مقدار مناسب آب ولرم و انجام تغذیه دستی پرنده

توجه:

 • تغذیه دستی و سرلاکی جوجه نیاز به مهارت دارد تا از بروز هر گونه خطری برای پرنده جلوگیری شود. در تغذیه دستی و سرلاکی جوجه ها در صورت عدم مهارت کافی فرد ممکن است مشکلاتی مانند سفت شدن چینه دان ، سوختن چینه دان و یا حتی خفگی جوجه رخ دهد. بنابراین در صورتی که برای این منظور از مهارت کافی برخوردار نیستید حتما در ابتدا از یک فرد متبحر در این زمینه کمک و آموزش بگیرید
 • برای تغذیه دستی و سرلاکی پرنده میتوانید از سرنگ (بدون سر سرنگ یا همراه با سر سرنگ مناسب) و یا قاشق مخصوص تغذیه دستی جوجه استفاده کنید
 • در صورتی که از سرنگ دارای سرسرنگ برای این منظور استفاده می کنید توجه داشته باشید که از سرسرنگ مناسب استفاده شود. برای پرندگان با جثه کوچک مانند فنچ و قناری میتوانید از سرسرنگ شماره 2 یا 3 استفاده کنید و برای پرندگان با جثه بزرگتر مانند کبوتر و طوطی سانان میتوانید از سرسرنگ 3 یا 4 استفاده کنید
 • استفاده از سرسرنگ نامناسب موجب بروز مشکل در روند تغذیه و انسداد مجرای سرنگ یا سرسرنگ می گردد
 • سرلاک را بایستی با آب گرم ( نه داغ ) آماده کنید ، اگر که با آب داغ سرلاک را مخلوط کنید آنزیم های موجود در سرلاک از بین خواهد رفت.
 • اگر سرلاک بیش از حد غلیظ شد دوباره به اندازه کافی آب به آن اضافه کنید تا غلظت مناسب را بدست بیاورد.
 • سرلاک را به میزانی با آب مخلوط کنید که در همان وعده ی غذایی مصرف شود ، اگر حجم کمی از سرلاک باقی ماند بایستی دور ریخته شود و قابل استفاده نخواهد بود و برای وعده یبعد نگه ندارید

محصول برای مقایسه اضافه شد