نمونه هايي از تصاوير و رنگهاي حلقه هاي نانو پليمري

جهت مشاهده تصوير در اندازه بزرگتر بر روي آن كليك كنيد

لطفا در هنگام ثبت سفارش حلقه قناري يا كبوتر از بخش فروشگاه سايت ، رنگ مورد نظر خود را از ليست زير انتخاب كرده و در كادر توضيحات فرم سفارش ، كد رنگ انتخاب خود را كه در زير هر رنگ نوشته شده ثبت نماييد تا در هنگام تهيه حلقه مورد نظر شما ، اشتباهي در انتخاب رنگ سفارش داده شده رخ ندهد.


 تعدادي از تصاوير نمونه حلقه هاي توليد شده در رنگها و طرح هاي مختلف و متنوع


جهت مشاهده تصوير در اندازه بزرگتر بر روي آن كليك كنيد

 نمونه حلقه هاي نانوپليمري قناري (توليد شده به سفارش خريدار)

حلقه نانوپليمري قناري حلقه نانوپليمري قناري حلقه نانوپليمري قناري

 حلقه نانوپليمري قناري حلقه نانوپليمري قناري حلقه نانوپليمري قناري

 حلقه نانوپليمري قناري حلقه نانوپليمري قناري حلقه نانوپليمري قناري

حلقه نانوپليمري قناري

 نمونه حلقه هاي نانوپليمري كبوتر (توليد شده به سفارش خريدار)

حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر

حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر

حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر حلقه نانوپلیمری کبوتر

   نمونه حلقه هاي نانوپليمري عروس هلندي (توليد شده به سفارش خريدار)

حلقه نانوپليمري عروس هلندي حلقه نانوپليمري عروس هلندي حلقه نانوپليمري عروس هلندي حلقه نانوپليمري عروس هلندي

حلقه نانوپليمري عروس هلندي حلقه نانوپليمري عروس هلندي حلقه نانوپلیمری عروس هلندی حلقه نانوپلیمری عروس هلندی 

 نمونه حلقه هاي نانوپليمري طوطي برزيلي (توليد شده به سفارش خريدار)

حلقه نانوپليمري طوطي برزيلي  حلقه نانوپليمري طوطي برزيلي

نمونه هایی از حلقه های نانوپلیمری داخل پای پرنده:

حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری

حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری

حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری

حلقه نانوپلیمری حلقه نانوپلیمری